Flodkrebs

•Flodkrebsen er almindelig udbredt i Danmark, hvor den lever i rent og iltrigt vand. Den trives bedst i lunt og lavt vand som småsøer, vandhuller og damme. Om dagen skjuler krebsen sig mellem trærødder eller under sten ved vandet. Om natten jager den.

 

•Kendetegn

Flodkrebs er mørke eller sorte med et grønt, blåt eller rødligt skær. Dyret ligner med sin leddelte krop og de store klosakse en hummer. Flodkrebsen er det største krebsdyr i dansk ferskvand. Følehornene er lange og halen er bred og vifteformet.

 

•Føde

Flodkrebsen er et rovdyr, der æder små frøer, snegle, insektlarver, orme og småfisk. Ungerne lever af alger og halvrådne planter.

 

•Vidste du det?

•Parringen foregår om efteråret, og allerede i starten af vinteren lægger hunnen æg. Æggene klækkes om foråret, hvor ungerne kommer ud. Ungerne skifter skal i alt 16 gange de første tre år. Hannerne bliver kønsmodne som treårige, hunnerne som fireårige.

 

Fakta

•Levesteder: Sø og vandløb

•Længde (han): Op til 16 cm

•Længde (hun): Op til 12 cm

•Æg: Ca. 200

•Kuld: 1

•Levealder: Max 15 år

•Kan ses hele året

 

Pas på kloen
Vanddoktoren Benjamin Nielsen
Vær forsigtig

 

For store billeder = Klik på et billed

På vej til gadekæret
Alle skulle sætte en i vandet
Først i vandet

 

Krebsene blev sat i vandet fredag den 16. okt 2015