Landsbyforum

 

Formålet med projektet er at etablere et tværgående forum for landsbyer i Stevns Kommune.

- Understøtte udviklingen i landsbyer og landdistrikter.

- Skabe grobund for fælles projekter.

- Styrke dialog og samarbejde.

 

Med aktører i og udenfor Stevns Kommune – for herved at skabe større sammenhængskraft lokalt.

 

Skal bidrage til at gøre landsbyerne mere attraktive for beboere, tilflyttere, turister og virksomheder.

 

Læs hele projektbeskrivelsen (7 sider):