Baggrund

 

 

HOLTUG

som

ENERGILANDSBY

 

Den 10. apr. 2013 blev Holtug sammen med Højerup udnævnt til Stevns kommunes energilandsbyer. Ved sommerfesten på Grønningen 17. aug. var så den officielle start.

 

I Holtug er det et lokalt Samarbejdsforum, bestående af Borgerforening, Forsamlingshuset, Lodsejere, Strandlauget, Vandværket, Menighedsrådet og Bøgeskovens sejlklub, som samlet står bag Energilandsby projektet. Der bor 268 borgere i Holtug fordelt på 124 adresser.

 

Stevns kommunes rolle er, at faciliterer møder, giver råd og vejledning, der forhåbentligt vil være med til at fremme energivenlige tiltag. Kommunen vil samtidig være med at vi indsamler viden om lokalområdet, der kan være med til at underbygge de lokale energitiltag.

 

Med udnævnelsen til energilandsby fulgte en bevilling på 100.000 kr. for en toårig periode - og ved kommunens budgetforhandlinger for 2015 blev Holtug bevilliget yderligere 100.000 kr.

Pengene kan bruges til møder, herunder betaling for oplægsholdere, forplejning, evt. udflugter mv. Det er kommunen der råder over disse midler.

 

Målsætningen for Holtugs Energilandsbyprojekt er:

- Samlet reduktion af CO2 udslip i Holtug

- At styrke sammenholdet i Holtug

- At styrke og udbygge samarbejdet mellem de forskellige foreninger i Holtug

 

Samarbejdsforum har sammensat en koordinationsgruppe, som i samarbejde med kommunens kontaktperson, Birgitte Nielsen, aftaler de aktiviteter der skal foregå.

Tovholder for gruppen er: Lone Clausen tlf. 26280509 mail: lc@direkte.org

 

Og nu efter et års tid, kan man konstatere at der har været en livlig aktivitet, mange ideer er dukket frem, sat iværk med større eller mindre held.

- For at informere og medinddrage landsbyens beboere er der afviklet flere borgermøder.

- Samarbejde med en gruppe RUC studerende har resulteret i en rapport med forslag til energibesparelser - relevant for Holtug, og med hensyntagen til de stedlige forhold.

- Der er opstillet en informations stander ved Grønningen.

- Der er indkøbt en fælles el cykel som kan benyttes af alle der tilmelder sig.

- Spis din have gruppe med havevandringer, bytning af planter mv.

- Og ikke mindst, Holtugs borgere har været inviteret en tur til Samsø, og set eksempler på hvordan en kommune kan blive selvforsynende med grøn energi.

 

Nye tiltag der skal forsøges er:

- Fælles indkøb, f.eks. af træpiller, brænde, dagligvarer, mv.

- Der er indledt samarbejde med Forsamlingshuset om test af forskellige typer og prisklasser af LED pærer.

- Der skal tilbydes Holtugborgere et energi-tjek af boligen, incl. infra rødt foto der kan afsløre energispild.

 

OG DET HELT STORE SPØRGSMÅL: Er der interesse for en fælles grøn el forsyning i Holtug?